TRACHYCARPUS FORTUNEII najugroženija je vrsta palme od palminog drvotoča i u koliko pokazuje znakove zaraze treba je lječiti. Ukoliko se u blizini nalazi oboljela palma potrebno je preventivno djelovanje. Više o metodama prevencije i liječenja na stranici Zaštita.


Trachycarpus fortuneii je sigurno najčešća palma u kulturi u umjerenom području. Potječe sa istočnih obronaka Himalaje gde se penje do 2000 metara nadmorske visine, iako se smatra kao autohtona sve do jugoistočne obale Kine.