Svi posjednici palmi obvezni su štititi svoje palme prema brojnim Direktivama i Odlukama Europske komisije kao i prema Pravilniku i Akcijskom planu Republike Hrvatske.
Pravnu regulativu vidi ovdje.

 

Iako nijedna metoda zaštite nije potpuno učinkovita sama,
moguće je postići 100% učinkovitu zaštitu primjenom Integrirane zaštite palmi. Integrirana zaštita obuhvaća razne metode prevencije kao i redovito preventivno tretiranje. Preventivna tretiranja bazirana su na biološkim sredstvima u kombinaciji s ograničenom upotrebom kemijskih sredstava.

INTEGRIRANA ZAŠTITA = 100% UČINKOVITA ZAŠTITA


INTEGRIRANA ZAŠTITA - METODE PREVENCIJE

Prevencija zapravo započinje pravilnim agrotehničkim metodama uzgoja palmi. Provodi se i trajni monitoring za utvrditi prisutnost nametnika vizualnim prepoznavanjem simptoma napada kao i akustičnom detekcijom. Ako se rano utvrdi prisutnost nametnika na nekom novom području mogu se pravovremeno primjeniti i ostale metode Integrirane zaštite. Kada se utvrdi prisutnost nametnika uspostavlja se Demarkirano područje prema Zakonu i Pravilniku, a svi posjednici palmi na tom području postaju obvezni štititi svoje palme. Tada se u napadnutom području provodi reduciranje populacije nametnika kao i redovito tretiranje palmi prema Nacionalnom akcijskom planu o održivoj uporabi pesticida. Nacionalni akcijski plan propisuje biološku zaštitu kad god je to moguće te ograničava korištenje kemijskih pesticida na javnim površinama. Vidi (.pdf).


MONITORING

Redovide preglede palmi na našoj obali obavljaju fitoinspektori Ministarstva poljoprivrede. Naravno svatko može uočiti već prikazane simptome napada na svojim palmama. U tom slućaju treba obavijestiti nadležne fitoinspektore. Vidi (.pdf). Također treba kontaktirati certificirane tvrtke za zaštitu bilja i početi s redovitim tretiranjem.

Redoviti pregled palmi

Redoviti pregled palmi


AGROTEHNIČKE METODE

Šišanje palmi isključivo u zimskim mjesecima

Šišanje palmi isključivo u zimskim mjesecima

Kvalitetno održavanje palmi reducira razmjere napada i olakšava ranu detekciju napada. Šišanje palmi stoga treba obavljati isključivo u zimskim mjesecima kada nametnici ne mogu položiti jaja na svježe odrezane grane. U druga doba godine rezove treba premazati kontaktnim insekticidom. Najmudrije je uklanjati samo suhe grane. Vidi (.pdf).


AKUSTIČNA DETEKCIJA

Suvremenim akustičnim instrumentima može se detektirati rani napad nametnika. Ovu metodu mogu obaviti stručne tvrtke na naizgled zdravim palmama kada se u blizini nalazi napadnuta palma. Tako je lakše odlučiti kojim intezitetom treba pristupiti tretiranju.
Vidi (.pdf).

Akustični instrumenti detektiraju napad

Akustični instrumenti detektiraju napad


FEROMONSKE LOVKE

Feromonske lovke smanjuju populaciju insekata.

Feromonske lovke smanjuju populaciju insekata.

Lovke sadrže feromone koje luče odrasli mužjaci crvene palmine pipe.  Lovke treba postaviti prema strogim uputama stručnog osoblja i redovito pregledavati. Ova metoda može značajno smanjiti populaciju insekata i ključna je u Integriranoj zaštiti. Vidi (.pdf).


INSEKTICIDNA PAStA

Ovo je još jedna metoda koja izravno privlači i otklanja jedinke crvene palmine pipe. Pasta se za razliku od lovki može postaviti bilo gdje pa i na palmu. Djelotvornost paste je od 12 do 16 tjedana. Poput lovki insekticidne paste značajno smanjuju populaciju crvene palmine pipe. Vidi (.pdf).

Insekticidne paste smanjuju populaciju nametnika.

Insekticidne paste smanjuju populaciju nametnika.


INTEGRIRANA ZAŠTITA - PREVENTIVNO TRETIRANJE

Redovito preventivno tretiranje osnova je Integrirane zaštite i stoga ključ učinkovite zaštite palmi. Preventivna tretiranja bazirana su na biološkim sredstvima u kombinaciji s ograničenom upotrebom kemijskih sredstava, a provode se prema godišnjem planu.

Zadnjih godina intezivno se provode istraživanja raznih bioloških metoda tretiranja. Mnoge metode obečavaju dobru učinkovitost. Za sada postoji samo jedna odobrena biološka metoda visoke učinkovitosti u prevenciji a i liječenju palmi. Primjenom te  metode zalijeva se središnji dio krošnje palme biološkim pripravkom BiorendR Palmeras. Vidi (.pdf). Ovaj biološki pripravak sadrži mikroskopske entomopatogene nematode vrste Steinernema carpocapsae u otopini Chitosana. Jednostavnom i bezopasnom primjenom ovog biloškog pripravka postiže se do 98% prevetivna zaštita i 80% kurativno djelovanje u liječenju palmi. Vidi (.pdf).

Integriranu zaštitu na bazi biološkog tretiranja uz propisano korištenje kemijskih preparata isključivo provode specijalizirane i certificirane tvrtke prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida i Pravilniku o korištenju pesticida. Vidi (.pdf).

Prskanje krošnje niže palme sa tla

Prskanje krošnje niže palme sa tla

Postoji nekoliko odobrenih kemijskih pesticida za tretiranje palmi. Oni na bazi aktivne tvari imidaclopirid su najdjelotvorniji. To su sistemični preparati koje palma treba "uvuči" u svoja tkiva da bi bili djelotvorni. Izvor br.X (vidi .pdf)

Također postoji nekoliko metoda primjene kemijskih sredstava kao što su prskanje krošnje, injektiranje u deblo (endoterapija) i injektiranje u tlo. Od tih metoda prskanje krošnje je najmanje učinkovita primjena pesticida. Injektiranje u deblo je kontraproduktivno i dugoročno štetno. A injektiranje pesticida direktno u tlo kako bi ga palma putem korjenskog sustava primila, najsigurnija  je metoda primjene.

Zbog opasnosti od zagađenja okoliša i negativnih utjecaja u prirodi, kemijski pesticidi kroz svoju registraciju imaju zakonom ograničeno korištenje. Ujedno mogu s vremenom stvoriti otpornost kod ciljnih insekata i izgubiti na djelotvornosti.

Stoga kemijsko tretiranje bez biološkog tretiranje nije dovoljno učinkovito u suzbijanju ovih dvaju nametnika palmi.

Za dosegnuti krošnje visokih palmi potrebno je koristiti mehanizaciju poput hidrauličnog koša na kamion/dizalici.

Za dosegnuti krošnje visokih palmi potrebno je koristiti mehanizaciju poput hidrauličnog koša na kamion/dizalici.

Kada se mahanizacijom ne može dosegnuti krošnja visoke palme, samo specijano obućeni penjači smiju se popeti na palmu za obaviti zahvat rezidbe ili tretiranja.

Kada se mahanizacijom ne može dosegnuti krošnja visoke palme, samo specijano obućeni penjači smiju se popeti na palmu za obaviti zahvat rezidbe ili tretiranja.

Kod primjene biološkog pripravka BiorendR Palmeras
nije potrebno koristiti zaštitnu opremu jer je pripravak potpuno bezopasan za ljude.

Da bi se olakšala primjena biološkog pripravka a time umanjio trud i cijena tretiranja, na palmu se postavlja jednostavan sustav dostave vidljiv na slici. Dakle nije potrebno penjati se na palmu pri svakom tretiranju. Te se cjevčice pomiču jednom godišnje pri redovitj rezidbi.

Instaliran sustav dostave preparata u središte palme

Instaliran sustav dostave preparata u središte palme

Palme koje se liječe s BiorendR Palmeras sa postavljenim cijevčicama za dostavu tog biološkog pripravka

Palme koje se liječe s BiorendR Palmeras sa postavljenim cijevčicama za dostavu tog biološkog pripravka

Vidljiv oporavak palme s postavljenim cjevčicama za dostavu biološkog pripravka BiorendR Palmeras

Vidljiv oporavak palme s postavljenim cjevčicama za dostavu biološkog pripravka BiorendR Palmeras


Metodu injektiranja pesticida direktno u deblo palme nikako ne preporučujemo jer stvara trajne rane na deblu te ujedno ugrožava mehaničku stabilnost palme. Iako smo palmi možda pomogli u borbi protiv nametnika, tom metodom smo je trajno oštetili i statički ugrozili.

Imajuči u vidu intezitet vjetrova na našoj obali, metoda injektiranja dugoročno je izrazito opasna za ljude!


Informirajte se kod specijaliziranih tvrki dali provode Integriranu zaštitu koristeči gore opisane metode. Još jednom, metode Integrirane zaštite su:

  • Monitoring i akustična detekcija
  • Pravilne agrotehničke metode
  • Reduciranje populacije nametnika lovkama i insekticidnim pastama
  • Redovita preventivna tretiranja biološkim preparatom, BiorendR Palmeras, i kemijskim sredstvom za zaštitu bilja s aktivnom tvari imidaclopirid