PHOENIX CANARIENSIS najugroženija je vrsta palme i u koliko pokazuje znakove zaraze treba je lječiti. Ukoliko se u blizini nalazi oboljela palma potrebno je preventivno djelovanje. Više o metodama prevencije i liječenja na stranici Zaštita.


Phoenix canariensis, Splitska riva

Phoenix canariensis palma potječe s Kanarskih otoka, gdje je endemska vrsta. Zbog svoje dekorativnosti danas je prilično raširena u mediteranskim krajevima. Također je zastupljena u našim krajevima uz more, gdje je uz palme poput Trachycarpus fortunei, Washingtonia filifera i Chamaerops humilis, najrasprostranjenija palma u Hrvatskoj.