Palmin drvotoč - Paysandisia archon (Burmeister, 1880)

Odrasla jedinka atraktivan je leptir, s velikim rasponom krila od 9 do 11 cm. Prednja su krila zelenkastosmeđa, s crnkastosmeđom trakom u sredini. Stražnja krila su narančasta, sa širokom crnom poprečnom trakom u kojoj je pet ili šest bijelih točaka. Ticala su zadebljana prema vrhu, s karakterističnom kukom na vrhu. Ženke su malo veće te ih je lako prepoznati prema hitiniziranoj leglici na kraju zatka.

Sva 4 razvojna stadija palminog drvotoča od jaja do odrasle jedinke

Sva 4 razvojna stadija palminog drvotoča od jaja do odrasle jedinke

Kada palmin drvotoč napadne palmu, može ju u potpunosti uništiti unutar 2–4 godine, ukoliko se ne poduzmu pravovremene i odgovarajuće mjere zaštite. Simptomi napada su sljedeći: prisutnost piljevine na kruni i/ili na palminu deblu, prisutnost perforiranih ili izgriženih listova, prisutnost dugačkih hodnika unutar palmina debla, prisutnost svlakova kukuljica na palminu deblu, deformirano i abnormalno izvijanje palmina debla (nakošeno deblo), te abnormalno sušenje palmi, osobito središnjih listova. Prisutnost leptira palmina drvotoča također može biti indikacija prisutnosti štetnika.

Ova galerija slika pokazuje sve razvojne stadije palminog drvotoča kao i simptome napada na palmama.