Liječenje teško napadnutih palmi i njihov oporavak dugotrajan je proces a započinje dendrokirurgijom.

Početni napad na palmama uglavnom prođe neprimječen jer ličinke i gusjenice mogu biti prisutne u srcu palme a da se njihovo djelovanje ne vidi. Prvi znaci napada karakteristični su a očituju se u progriženim mladim  listovima. Svi simptomi napada i razne faze prikazani su na stranicama NAMETNICI.

Često se ne primjećuju nikakvi simptomi napada sve dok središnji listovi palme ne kolabiraju i objese se, što je uglavnom slučaj kod Phoenix palmi. U toj fazi nužno je intervenirati i obaviti postupak dendrokirurgije.

Dvije palme u odmakloj fazi napada. Palmu na desnoj strani slike je vjerojatno moguće spasiti dok je za palmu na lijevoj strani gotovo sigurno kasno.

Dvije palme u odmakloj fazi napada. Palmu na desnoj strani slike je vjerojatno moguće spasiti dok je za palmu na lijevoj strani gotovo sigurno kasno.


POSTUPAK DENDROKIRURGIJE

  • Inspekcija krošnje palme
  • Uklanjanje što večeg dijela zaražene krošnje kružnim pilanjem
  • Ispiranje obrađenog vrha palme, "Knock down" metoda uklanjanja nametnika
  • Tretiranje obrađenog vrha palme biološkim pripravkom BiorenR Palmeras
  • Provedba redovitih tretiranja prema planu preventivnih tretiranja

Ova galerija prikazuje postupak dendrokirurgije od inspekcije napadnute palme sve do njenog oporavka.


POSTUPAK UKLANJANJA PROPALIH PALMI

Zbrinjavanje propalih palmi je zakonom određen postupak i treba ga obaviti propisno.

Ova galerija slika prikazuje propisni postupak uklanjanja i zbrinjavanja propalih palmi.